SUV – fenomén dnešní doby, který má ale kořeny hluboko v minulosti. Tento Plymouth Trailduster z roku 1977 je zajímavým představitelem této kategorie ze 70. let!

Reno, Nevada, United States